Bryn Skoles Musikkorps

Om Bryn Skoles Musikkorps

Bryn Skoles Musikkorps på vei mot Slottet 17. mai 2010
Bryn Skoles Musikkorps på vei mot Slottet 17. mai 2010

Korpset teller i dag ca. 20 aspiranter og musikanter. I tillegg kommer et lignende antall støtte- og æresmedlemmer og et styre på 7 personer.

Korpset disponerer eget 'hovedkvarter' i kjelleren under gymsalen. Her er det møtevirksomhet, lagerplass og administrasjon.

E-post: brynkorpsetoslo@gmail.com

-----------------------------------------------------------

Undervisning og opplæring

Alle aspiranter og musikanter får individuell undervisning på sitt instrument av profesjonelle instruktører.

I tillegg øver de samspill - tordager 14:30-16:00.

En til to helger hvert år prøver vi også å få til seminarer hvor musikantene øver og lærer litt mer intensivt enn til vanlig.

Øvingslokaler er det skolen som stiller til disposisjon mens seminarene ofte er utenbys.

Norges Musikkorps Forbund arrangerer også kurs på ulike nivåer og hvert år tilbys korpsmedlemmene å delta på disse. Korpset betaler.

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedtekter Read file